Visie

Bij alle familiebedrijven die ik spreek ervaar ik dat er van nature veel tijd en aandacht naar de onderneming gaat en weinig aandacht uitgaat naar de familie dynamiek. Dit is ook mijn eigen ervaring. De dagelijkse zaken vragen veel aandacht en zijn leuk om over te spreken. Toch is het verstandig om op tijd aandacht te geven aan het zogenaamde ‘sociaal kapitaal’ van de familie en de governance. Daarom raad ik de bedrijven die ik adviseer altijd aan om hier bewust en in een vroeg stadium aan te werken.

Mijn visie is dat een krachtig familiebedrijf op lange termijn alleen op een goede wijze kan voortbestaan als er een juiste balans en verbondenheid is tussen governance, sociaal kapitaal en de onderneming  (zie afbeelding). Een disbalans tussen deze aspecten zet een keten van mogelijke gevolgen in beweging, dat een bedreiging vormt voor het welzijn van de familie en de continuïteit van het bedrijf.

Een gezonde familierelatie en ‘good governance’ is het fundament van een succesvol en plezierige familieonderneming.

Sociaal kapitaal als fundament

Het sociaal kapitaal is mijns inziens gestoeld op vertrouwen, betrokkenheid en cohesie. In de kern is het belangrijk dat er een open en veilige cultuur bestaat waarin oprecht gecommuniceerd wordt over elkaars belangen, kwaliteiten, interesses, doelen, ambities, verwachtingen enzovoort. Vanuit deze basis kan gewerkt worden aan de kracht van het gezamenlijke belang, de binding, identiteit en trots van het bedrijf. De energie die dan ontstaat resulteert in een omgeving van erkenning, empathie en respect.

Vertrouwen 'de basis'
Openheid, veiligheid, communicatie, duidelijkheid in verwachtingen, rollen, afspraken, belangen, interesse, kwetsbaarheid, empathie en voorspelbaarheid
Betrokkenheid 'de kracht'
Ownership, inclusie, participatie, interactie, trots, identiteit, empowerment, commitment, family grounding, rechtvaardigheid.
Cohesie 'het cement'
Erkenning, empathie, gedeelde passie, ambitie, visie, doel, waarden en normen, legacy, respect verschillen, gunfactor en communicatie

Procesbegeleiding of mediation bij conflicten

Conflicten en verstoorde relaties zijn soms zo hardnekkig dat er geen oplossing meer lijkt te zijn. Daarnaast zijn ze voor de buitenwereld meestal onzichtbaar en wordt er binnen de familie niet of nauwelijks over gesproken waardoor ze jarenlang kunnen broeien. Ik help familiebedrijven, landgoederen en vermogende families bij het voorkomen en oplossen van conflicten, doorbreken van patronen, herstellen van verstoorde relaties en het maken van afspraken.