Families & bedrijf, vermogen of landgoed

Families & bedrijf, vermogen
of landgoed

Roderick van Zuylen van Nijevelt

Adviseur, gesprekspartner, procesbegeleider en mediator

Werken aan een familiebedrijf, een ‘legacy’, met een krachtig familieteam is een groot goed dat uniek is en veel moois kan brengen. Het samen beleven van mooie maar ook uitdagende tijden.  Vertrouwen, betrokkenheid, erkenning van elkaars verschillen en familiaire binding zijn voor mij kernwoorden die een sterk energiek familieteam typeren.


In mijn dagelijkse praktijk ervaar ik dat gesprekken binnen families en de bedrijven meestal gaan om de concreet economische, strategische en dagelijkse organisatorische kant van de bedrijfsvoering. De intermenselijke, sociale en emotionele kant van het familieteam is echter minstens zo belangrijk en blijft vaak onderbelicht. “De waarde van de kracht die uitgaat van de familie in relatie tot het bedrijf” noem ik het ‘Sociaal Kapitaal’ die dient te zorgen voor een gebalanceerde, tevreden, krachtige en trotse familie die samen effectieve besluiten kan nemen. Ik ben een mentor, gesprekspartner, procesbegeleider en mediator voor familiebedrijven die aan de kracht van het familieteam willen werken vanuit een situatie van herstel of behoud.

Daarnaast zet ik mij in voor vermogende families die ik help bij veel voorkomende issues, keuzes en overwegingen. Ook ben ik bestuurder van diverse familie stichtingen.

Expertises

Creëren van betrokken, krachtig en trots familieteam
Voorkomen van familiaire- en vermogens issues
Procesbegeleiding / Mediation bij conflicten
Samenspel familie – bedrijf – eigendom – vermogen
In balans brengen van belangen
Opvolging -en overdracht dynamiek
Begeleiden van Next Generation en vermogen
Invullen van (tijdelijk) positie in RvA, RvC en bestuur

Referentie

Roderick deelt op Nyenrode tijdens het Private Wealth Management Programma, waar vele eigenaren van familiebedrijven aanwezig zijn,  op authentieke wijze zijn ervaringen over het leven en werken op Duinrell. Gebruik makend van zijn kennis en ervaring over de dynamiek van het familiebedrijf geeft hij anderen helder inzicht in hun kansen, verantwoordelijkheden en uitdagingen in verschillende fases van het familiebedrijf als kind, vader, familielid, eigenaar, aandeelhouder, werknemer, bestuurder en/of leidinggevende

Prof.dr. Roberto H. Flören, RSM Hoogleraar Familiebedrijven en Bedrijfsoverdracht op Nyenrode Business Universiteit